Servicevilkår for Google Play

1. Introduktion

Gældende vilkår. Tak, fordi du bruger Google Play. Google Play er en tjeneste, der udbydes af Google Ireland Limited ("Google", "vi" eller "os"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, og den er underlagt Google Servicevilkår ("Google Servicevilkår"). Google Play er en "Tjeneste" som defineret i Google Servicevilkår, og disse Servicevilkår for Google Play er yderligere vilkår, som gælder for brug af Google Play. Din brug af Google Play og det digitale indhold, der er tilgængeligt i Google Play, er underlagt disse Servicevilkår for Google Play og Google Servicevilkår (som vi samlet refererer til som "Vilkårene"). Separate vilkår her gælder for salg af enheder i Google Play Butik (hvor det er tilgængeligt).

Ved uoverensstemmelser mellem Servicevilkår for Google Play og Google Servicevilkår har Servicevilkår for Google Play forrang.

Du skal acceptere følgende vilkår for at kunne bruge Google Play Butik. Læs dem grundigt. Hvis du ikke forstår vilkårene, eller hvis du ikke accepterer dele af dem, bør du ikke bruge Google Play Butik.

2. Levering af Google Play

Direkte salg, Agentursalg og Appsalg. Når du køber Indhold (defineret som datafiler, applikationer, skreven tekst, software til mobilenheder, musik, lydfiler eller andre lyde, fotografier, videoer eller andre billeder) i Google Play, køber du enten:

(a) direkte af Google ("Direkte Salg"),

(b) af udbyderen af Indholdet ("Udbyderen"), hvor Google optræder som agent for Udbyderen ("Agentursalg"), eller

(c) hvor det drejer sig om køb af Android-apps, af Udbyderen af Android-appen ("Appsalg").

Hver gang du køber Indhold, indgår du en separat salgskontrakt:

(d) på baggrund af Vilkårene (hvis de er relevante) med Google (ved Direkte Salg),

(e) på baggrund af Vilkårene (hvis de er relevante) med Udbyderen af det Indhold, du har købt (ved Agentursalg) eller

(f) med Udbyderen af det Indhold, du har købt (ved Appsalg).

Den separate salgskontrakt i (e) eller (f) ovenfor (hvis de er relevante) gælder som tillæg til din kontrakt med Google for brug af Tjenesten (dvs. Servicevilkårene for Google Play).

Ved Agentursalg gælder udsagnet i Google Servicevilkår om, at Google Servicevilkår "ikke medfører rettigheder for begunstigede tredjeparter" ikke for din brug af Tjenesten.

Adgang til Indhold. Du kan bruge Google Play til at gennemse, finde og/eller downloade Indhold til din mobil, computer eller anden understøttet enhed ("Enhed"). Tilgængeligheden af Indhold varierer fra land til land, og det er ikke sikkert, at alt Indhold er tilgængeligt i dit land. Noget af dette Indhold udbydes af Google, mens andet muligvis udbydes af tredjeparter, som ikke er affilieret med Google. Google er ikke ansvarlig for Indhold i Google Play, som stammer fra andre kilder end Google, og vi bifalder ikke sådant indhold.

3. Din brug af Google Play

Aldersbegrænsninger. Du skal være 13 år eller ældre for at bruge Google Play. Hvis du er 13 år eller ældre, men under 18 år, skal du have dine forældre eller din værges tilladelse til at bruge Google Play og til at acceptere Vilkårene. Du må ikke bruge Google Play, hvis du er blevet forment adgang eller på anden vis blevet juridisk forhindret i at modtage eller bruge Tjenesten eller enhver form for Indhold i henhold til gældende lovgivning i det land, du bor i, eller hvor du bruger Google Play. Du skal overholde alle yderligere aldersbegrænsninger, som måtte gælde for brug af specifikt Indhold i Google Play.

Grundlæggende krav til brug. Når du skal bruge Tjenesten, skal du bruge en Enhed, der opfylder system- og kompatibilitetskravene for det pågældende Indhold, som til enhver tid kan ændres, en internetforbindelse og kompatibel software. Disse faktorer kan påvirke din brug af Tjenesten samt Tjenestens ydeevne. Disse systemkrav er dit ansvar.

Gebyrer til tredjepart. Du kan blive pålagt gebyrer for adgang eller data fra tredjepart (f.eks. din internetudbyder eller dit mobilselskab) i forbindelse med brug af Indhold og Google Play. Du kan f.eks. blive pålagt disse gebyrer, hvis du bruger tjenester fra Google Play på eller via tjenester eller enheder fra tredjepart. Du er ansvarlig for alle sådanne gebyrer.

Opdateringer. Det kan være nødvendigt for brugen af Google Play og for at få adgang til eller downloade Indhold at installere opdateringer til Google Play eller relateret Google-software, som vi af og til lancerer. Indhold, der stammer fra Google, kan til enhver tid kommunikere med Googles servere for at søge efter tilgængelige opdateringer til Indholdet og til funktionaliteten i​​ Google Play, f.eks. fejlrettelser, programrettelser, forbedrede funktioner, manglende plugins og nye versioner (samlet kaldet "Opdateringer"). Din brug af det Indhold, du har installeret, kræver, at du har accepteret at modtage sådanne automatisk påkrævne Opdateringer. Hvis du ikke accepterer sådanne automatisk påkrævne og modtagne Opdateringer, skal du ikke bruge Google Play eller installere dette Indhold.

Personlige oplysninger. Du kan blive bedt om at angive oplysninger om dig selv, f.eks. navn, adresse og faktureringsoplysninger, for at få adgang til visse tjenester eller Indhold i Google Play. De oplysninger, vi indsamler, herunder oplysninger, som er indhentet fra tredjepart, deles mellem Google og koncernens virksomheder, så de kan levere Tjenesten. Googles privatlivspolitikker beskriver, hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger, når du bruger Google Play. De oplysninger, du giver til Google, skal altid være nøjagtige, korrekte og opdateret. Det kan være nødvendigt for Google at videregive dine personlige oplysninger, som f.eks. dit navn og din e-mailadresse, til Udbydere med det formål at behandle dine transaktioner og/eller levere Indhold til dig. Google har aftalt med Udbyderne, at de bruger disse oplysninger i overensstemmelse med privatlivspolitikkerne.

Uautoriseret adgang til konti. Du skal holde dine brugeroplysninger hemmelige, og du må ikke dele dem med andre. Du må ikke hverken manuelt eller automatisk indsamle personlige oplysninger, herunder kontonavne, fra andre brugere af Google Play eller fra brugere af andre Google-tjenester via Google Play.

Deaktiverede konti. Hvis Google deaktiverer adgangen til din konto i overensstemmelse med Vilkårene (f.eks. hvis du overtræder Vilkårene), kan du blive forhindret i at få adgang til Google Play, dine kontooplysninger eller filer eller andet Indhold, der gemt på din konto. Se afsnit 6 nedenfor for at få flere oplysninger om dine rettigheder, når du ikke kan downloade Indhold, før din konto er deaktiveret.

Malwarebeskyttelse. Enheden kan sende oplysninger om en app og dens kilde til Google for at beskytte dig mod virkningerne af ondsindet software fra tredjepart, hvis du downloader og forsøger at installere en Android-app på en Enhed. Google sammenholder oplysningerne med en database over kendt malware for at fastslå, om appen er skadelig, eller om den ikke er sikker at bruge. Google kan advare dig, hvis appen menes ikke at være sikker, eller blokere installationen på din enhed, hvis Google ved, at den kan skade enheder, data eller brugere. Som en del af denne service og for at gøre den mere effektiv modtager Google muligvis også oplysninger som f.eks. din Enheds id, IP-adresse, besøgte websider og en eller flere cookies. Du kan altid vælge at deaktivere denne beskyttelse mod malware ved at gå til Indstillinger > Sikkerhed på din enhed.

4. Køb og betalinger

Gratis Indhold. Google kan give dig tilladelse til at downloade eller bruge Indhold gratis. Vilkår og betingelser, som gælder for købt Indhold, gælder også for gratis Indhold, undtagen i forbindelse med betalingsrelaterede bestemmelser (f.eks. gælder vilkårenes bestemmelser om refusion ikke for gratis Indhold). Google kan indføre begrænsninger på din adgang og brug af gratis Indhold.

Køb af Indhold. Din købsaftale og aftale om brug af Indhold er indgået, når du modtager en e-mail fra Google, som bekræfter dit køb af dette Indhold, og aftalen træder i kraft, så snart købet er gennemført.

Google Wallet. Du skal acceptere betalingsvilkårene i Servicevilkår for Google Wallet, før du kan købe Indhold i Google Play. Hvis du ikke har en Google Wallet-konto, kan du oprette en ved at følge dette link. Her kan du også få flere oplysninger om Google Wallet. De Servicevilkår for Google Wallet, du kan finde her, gælder også når du vil købe Indhold ved hjælp af Google Wallet. Læs vilkårene grundigt, inden du foretager et køb.

Den privatlivspolitik for Google Wallet, du kan finde her, beskriver Googles strategier for beskyttelse af personlige oplysninger, som gælder for Google Wallet.

Andre betalingsmetoder. Google kan gøre det muligt for dig at betale med andre metoder end Google Wallet, når du vil købe Indhold i Google Play. Du skal overholde alle relevante vilkår og betingelser eller juridiske aftaler, uanset om de er indgået med Google eller en tredjepart, som styrer din brug af en given betalingsmetode. Google kan tilføje eller fjerne betalingsmetoder efter eget skøn og uden varsel. Når købet er gennemført, kan Google eller Googles betalingsbehandler debitere beløbet for det bestilte Indhold på dit kreditkort eller anden betalingsform, som du har angivet, sammen med eventuelle yderligere beløb som f.eks. skatter. Du alene er ansvarlig for alle beløb, der skal betales i forbindelse med dine køb i Google Play.

Berettigelse til mobilselskabsfakturering. Når vi skal fastslå, om du er berettiget til at få faktureret køb af Indhold via en mobilenhed på din mobilnetværksudbyders konto, når du opretter en Google Play-konto på en Enhed, sender vi identifikationsoplysninger om din Enhed, dit abonnement-id og SIM-kortserienummer til din netværksudbyder. Du skal acceptere netværksudbyderens servicevilkår, for at dette kan lade sig gøre. Netværksudbyderen kan sende os oplysninger om din faktureringsadresse for at hjælpe os med at oprette din Google Play-konto. Vi opbevarer og bruger disse oplysninger i overensstemmelse med Googles privatlivspolitikker.

Priser. Priser på og tilgængelighed af alt Indhold, der vises på Google Play, kan til enhver tid ændres, inden du klikker på den knap, der angiver, at du vil købe Indhold.

Skatter. Du er ansvarlig for alle Skatter og skal betale for Indhold uden nedslag i Skatterne. Hvis sælgeren af Indholdet skal opkræve eller betale Skatter, skal du betale dem. "Skatter" betyder alle afgifter, told eller skatter (ud over indkomstskat) forbundet med salg af Indhold, herunder bøder og renter forbundet hermed.

Overholdelse af skattelovgivningen. Du skal overholde den til enhver tid gældende skattelovgivning, herunder indberetning og betaling af skatter i forbindelse med brug af Google Play eller køb af Indhold via Google Play. Indberetning og betaling af sådanne gældende skatter er dit ansvar.

Salg er bindende.  Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i Vilkårene eller Googles politikker om refusion, som vises i Tjenesten, er alle salg bindende, og returnering, erstatning og refusion er ikke tilladt. Hvis erstatning, returnering eller refusion er tilladt for en transaktion, kan denne transaktion tilbageføres, og du vil muligvis ikke længere have adgang til det Indhold, du erhvervede via denne transaktion. Dine rettigheder angående tilbagetrækning, annullering og returnering af køb mod refusion er beskrevet i de yderligere vilkår, der er relevante for typen af Indhold som vist nedenfor, samt i refusionspolitikkerne, der vises i Tjenesten.

5. Abonnementer

Prøveperioder for Magasiner og Musik. Tilmelding til en gratis prøveperiode for et magasin eller musik (herunder som en del af dit køb af et abonnement på et magasin eller musik) giver dig gratis adgang til abonnementsfordelene ved det magasin i en bestemt prøveperiode. Ved prøveperiodens udløb vil du blive opkrævet for prisen på den første abonnementsperiode, og du vil løbende blive opkrævet, indtil du annullerer dit abonnement. Hvis du vil undgå denne opkrævning, skal du annullere abonnementet, før prøveperioden slutter. Hvis du annullerer abonnementet i løbet af prøveperioden, vil du bevare adgangen til de udgaver af magasinet, som du får adgang til i løbet af en gratis prøveperiode, men du vil ikke beholde adgangen til Musikabonnementsprodukter (som defineret nedenfor), som du får adgang til i løbet af en gratis prøveperiode, medmindre du bliver betalende abonnent. Adgang til gratis prøveperioder kan være begrænset til et bestemt antal gratis prøveperioder for hver bruger i en given periode. Hvis du vil undgå eventuelle gebyrer, skal du annullere abonnementet inden udgangen af prøveperioden. Se afsnittet "Annullering" nedenfor i afsnit 5 for at få flere oplysninger om annullering af abonnementer.

Prøveperioder på apps. Når du abonnerer på en prøveperiode for en Android-app, får du gratis adgang til fordelene ved abonnement på denne app i en periode, der er angivet af udvikleren. Ved prøveperiodens udløb vil du blive opkrævet for prisen på den første abonnementsperiode, og du vil løbende blive opkrævet, indtil du annullerer abonnementet. Hvis du vil undgå denne opkrævning, skal du annullere abonnementet, før prøveperioden slutter. Når du annullerer din prøveperiode, mister du straks adgangen til den pågældende app samt abonnementsrettighederne.

Annullering. Hvis du køber et automatisk tilbagevendende periodisk abonnement på Indhold (uanset om det er månedligt, årligt eller for en anden periode), kan du til enhver tid annullere abonnementet inden slutningen af den pågældende faktureringscyklus, og annulleringen træder i kraft fra den næste periode. Hvis du f.eks. køber et månedligt abonnement, kan du annullere abonnementet i løbet af en abonnementsmåned, hvorefter det vil ophøre fra den følgende måned. Du vil ikke modtage en refusion for den aktuelle faktureringsperiode, undtagen i tilfælde af et defekt produkt (som anført i afsnit 6 nedenfor), eller i andre tilfælde angivet i disse Vilkår. Hvis du har et magasinabonnement, vil du fortsat modtage numre og opdateringer (hvis relevant) af det pågældende abonnement i resten af den aktuelle faktureringsperiode, og din adgang til disse vil ikke blive berørt af annulleringen. Hvis du har et musikabonnement, vil du fortsat have adgang til Musikabonnementindhold (som defineret i afsnit 5 nedenfor) i resten af den aktuelle faktureringsperiode, men din adgang til Musikabonnementindhold slutter ved udgangen af den faktureringsperiode, som dit abonnement annulleres i. Yderligere refusionspolitikker for musik og magasiner er angivet i hhv. afsnit 7 og afsnit 10 nedenfor.

Prisændringer. Når du køber et abonnement, bliver du til at starte med debiteret for den eksisterende pris på det tidspunkt, hvor abonnementet blev tegnet. Google giver dig besked, hvis prisen på abonnementet stiger på et senere tidspunkt. Stigningen gælder fra din første betaling efter meddelelsen, forudsat at du har fået mindst 10 dages varsel inden ændringen. Hvis du har fået mindre end 10 dages varsel, træder stigningen først i kraft efter den førstkommende betaling.

Afslag på prisændringer. Hvis du ikke vil betale den højere pris for et abonnement, kan du annullere abonnementet som beskrevet i Hjælp til Google Play, og du vil ikke blive opkrævet yderligere beløb for abonnementet forudsat, at du har givet os besked inden den aktuelle faktureringsperiodes udløb. I nogle tilfælde, hvor Udbyderen øger prisen på et abonnement, kan Google annullere dit abonnement, medmindre du accepterer at forny abonnementet til den nye pris. Hvis dit abonnement annulleres, og du senere vil tegne et nyt, vil du til at begynde med blive opkrævet den aktuelle pris.

6. Rettigheder og begrænsninger

Licens til brug af Indhold. Når du har betalt de relevante gebyrer for Indhold, har du ikke-eksklusiv ret til i den af dig valgte periode ved køb af lejeperiode, og i andre tilfælde så længe Google og den relevante indehaver af ophavsretten har lov til at udbyde dette Indhold, at downloade eller streame (i begge tilfælde udelukkende som udtrykkeligt tilladt af Google via brugergrænsefladen i Google Play og underlagt de begrænsninger, der er beskrevet i Vilkårene og tilhørende politikker) kopier af det pågældende Indhold til dine Enheder, og til at se, bruge og vise Indholdet på dine Enheder eller på anden måde, som er godkendt af Google som en del af Tjenesten og udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug. Alle rettigheder, adkomst og interesser i Google Play og Indhold, som ikke er udtrykkeligt overdraget til dig i Vilkårene, er forbeholdt Google og dets licensgivere.

Overtrædelse af Licensvilkårene. Hvis du overtræder vilkårene og betingelserne i Vilkårene, vil dine rettigheder i henhold til denne licens straks ophøre, og Google kan ophæve din adgang til Google Play, Indholdet og/eller din Google-konto uden mulighed for refusion.

Ingen offentlig afspilning. Du må hverken helt eller delvist afspille Indholdet som en del af en offentlig optræden eller fremvisning, heller ikke selvom der ikke tages gebyr for det (med mindre en sådan brug ikke udgør en krænkelse af ophavsretten eller er i modstrid med andre gældende rettigheder). Brug af et værktøj eller en funktion, der leveres som en godkendt del af Google Play (f.eks. "Sociale Anbefalinger" som beskrevet i Musik-vilkårene nedenfor), er tilladt forudsat, at du bruger værktøjet eller funktionen, som det er særligt tilladt, og kun på netop den måde, der er angivet og aktiveret af Google.

Salg, distribution og overdragelse til tredjepart. Du må ikke sælge, leje, lease, viderefordele, udsende, transmittere, kommunikere, ændre, underlicensere eller overføre eller tildele noget Indhold eller dine rettigheder hertil til nogen tredjepart uden godkendelse. Det gælder også alle downloads af Indhold, som du måtte erhverve via Google Play. Brug af værktøjer eller funktioner, der leveres som en godkendt del af Google Play (f.eks. "Sociale Anbefalinger"), udgør ikke en overtrædelse af denne bestemmelse, så længe du bruger værktøjet, som det er særligt tilladt, og kun på netop den måde, der er angivet og aktiveret af Google.

Optagelse af streaming. Du må ikke bruge Google Play eller noget Indhold i forbindelse med software til stream-ripping, stream capture eller lignende software til at optage eller kopiere Indhold, du modtager i streaming-format.

Deling. Du må ikke bruge Indhold som en del af nogen tjeneste til deling, udlån eller flerpersonersbrug eller med henblik på andre anstillelser, medmindre det er særligt tilladt, og kun på netop den måde, der er angivet og aktiveret af Google (f.eks. via "Sociale Anbefalinger").

Sikkerhedsfunktioner. Du må ikke forsøge eller hjælpe, godkende eller opfordre andre til at omgå, deaktivere eller hindre de sikkerhedsfunktioner eller komponenter såsom software til administration af digitale rettigheder eller kryptering, der beskytter, slører eller på anden måde begrænser adgangen til Indhold eller Google Play. Hvis du overtræder sikkerhedsfunktionerne, kan du holdes civilretligt og strafferetligt ansvarlig.

Markering af ejendomsret. Du må ikke fjerne vandmærker, mærkater eller andre juridiske eller ejendomsretlige markeringer i noget som helst Indhold, og du må ikke forsøge at ændre Indhold, som du har erhvervet via Google Play, herunder alle modifikationer med henblik på at skjule eller ændre tegn på ejerskab af eller kilde til Indholdet.

Anvendelse af Android-apps. Du skal anvende apps fra Google Play i overensstemmelse med de til enhver tid gældende handels- og programpolitikker for Google Play. Den aktuelle version heraf kan findes på http://play.google.com/about/android-developer-policies.html

Defekt Indhold. Når Indholdet er blevet tilgængeligt for dig via din konto, bør du kontrollere Indholdet, så snart det med rimelighed er muligt at sikre, at det kan downloades eller streames korrekt (hvis det er relevant) og fungere som beskrevet. Kontakt os, så snart det med rimelighed er muligt, hvis du finder fejl eller defekter. Hvis det drejer sig om Android-apps, skal du kontakte udvikleren angående defekter eller funktionsproblemer med appen som beskrevet i Hjælp til Google Play. Hvis det drejer sig om andet Indhold end apps, der er underlagt begrænsninger i de nedenfor angivne yderligere vilkår for det pågældende Indhold, kan du annullere køb fra Google Play hos Google, hvis Google Play ikke fungerer som beskrevet i forhold til det købte Indhold. Google vil herefter enten stille erstatningsindhold til rådighed (hvis muligt) eller refundere købsprisen. Hvis Google refunderer pengene, er refusion af købsprisen den eneste kompensation. Hvis Google refunderer pengene eller giver kredit, er Google ikke forpligtet til at udstede samme eller lignende refusion fremover. Hvis det drejer sig om køb af abonnement, kan Google enten refundere perioden helt, eller Google kan refundere delvist for numre, der ikke er modtaget i den resterende del af abonnementsperioden.

Utilgængeligt og fjernet Indhold. I overensstemmelse med Vilkårene er det Indhold, du køber, tilgængeligt for dig via Google Play i den af dig valgte periode ved køb af lejeperiode og i andre tilfælde så længe, Google har rettighederne til at gøre Indholdet tilgængeligt for dig. I nogle tilfælde (hvis Google f.eks. mister de pågældende rettigheder, nedlægger en tjeneste eller Indhold sløjfes eller overtræder gældende vilkår eller lovgivning) kan Google fjerne Indhold, som du har købt, fra din Enhed eller spærre din adgang til sådant Indhold. Google giver dig et rimeligt varsel på forhånd i tilfælde af fjernelse eller ophør af sådant Indhold. Hvis du ikke kan downloade en kopi af Indholdet inden sådan fjernelse eller ophør, tilbyder Google dig enten (a) en erstatning af Indholdet, hvis det er muligt, eller (b) refusion af prisen på Indholdet. Hvis Google refunderer pengene, er refusion af købsprisen den eneste afhjælpning.

Konsekvens ved refusion. Hvis du, uanset årsag, får en refusion af købsprisen på Indholdet, ophører din rettigheder til adgang til det pågældende Indhold.

Markér, Kopiér og Indsæt. Funktionerne Markér, Kopiér og Indsæt kan være tilgængelige for visse former for tekstbaseret Indhold, og du må bruge disse funktioner inden for de fastsatte rammer og kun til personlige, ikke-kommercielle formål.

Flere konti. Hvis du har flere Google-konti med forskellige brugernavne, kan du i nogle tilfælde overføre Indhold fra en konto til en anden, forudsat at du er indehaver af begge disse konti, og at Google har aktiveret en funktion i den pågældende tjeneste, som tillader sådanne overførsler.

Begrænset adgang på Enheder. Google kan til enhver tid indføre begrænsninger på antallet af Enheder og/eller softwareapplikationer, du må bruge til at få adgang til Indhold. (Få flere oplysninger via linket til Hjælp til det pågældende Indhold i Google Play). Google kan registrere og gemme dine Enheders entydige id'er med henblik på at kunne håndhæve disse begrænsninger.

Farlige aktiviteter. Ingen af Tjenesterne og intet af Indholdet er beregnet til brug i forbindelse med drift af atomkraftværker, respiratorer, nødkommunikation, flynavigation eller kommunikationssystemer, flyveledelsessystemer eller andre lignende aktiviteter, hvor eventuelt svigt af Tjenesten eller Indholdet kan føre til dødsfald, personskade eller omfattende materiel eller miljømæssig ødelæggelse.

Ændringer af Vilkårene.

Hvis Vilkårene ændres, vil du blive bedt om acceptere de nye vilkår, inden du køber Indhold næste gang. Når du har accepteret de nye vilkår, gælder de for brug af alt Indhold (herunder Indhold, du tidligere har købt) og alle efterfølgende køb, indtil vi informerer dig om yderligere ændringer.

Hvis du nægter at acceptere de opdaterede vilkår, vil du ikke kunne købe yderligere Indhold via Google Play, og den senest accepterede version af Vilkårene vil gælde for din brug af Indhold. I dette tilfælde vil vi, så vidt det er muligt, give dig et rimeligt tidsrum til at downloade en kopi af Indhold, du tidligere har købt på Google Play, til din Enhed, og du kan blive ved med at se denne kopi af Indholdet på dine Enheder i overensstemmelse med din senest accepterede version af Vilkårene.

Efter det pågældende tidsrum vil du ikke længere kunne downloade det Indhold, du tidligere har købt, og det er muligt, at du ikke længere vil kunne bruge Google Play til at få adgang til eller bruge det Indhold, du allerede har købt, eller relaterede supporttjenester. Hvis dette sker, vil Google enten tilbyde dig en erstatning for Indholdet eller en refusion af prisen på Indholdet, hvilket vil være din eneste afhjælpning. Det kan også være nødvendigt at oprette en ny konto for at få adgang til eller bruge det Indhold, du allerede har købt, eller relaterede supporttjenester.

7. Musik i Google Play

Introduktion. Google Play indeholder visse musikrelaterede produkter og tjenester, som beskrives nærmere nedenfor, og som defineres som "Musikprodukter", "Musikabonnementindhold" og "Musikskabtjenester".

Musikprodukter, Musikabonnementindhold. I Google Play Butik kan du gennemse, få vist eksempler, streame, købe, downloade, anbefale og bruge et udvalg af digital musik og musikrelateret indhold som f.eks. musikfiler, musikvideoer, eksempelvisning, klip, musikeroplysninger, brugeranmeldelser, professionelle musikanmeldelser fra tredjepart og andet digitalt indhold ("Musikprodukter"). Visse Musikprodukter kan være tilgængelige for dig ved køb (eller modtagelse af gratis prøveversion) af et abonnement til en musikabonnementstjeneste, der er gjort tilgængelig via Google Play ("Musikabonnementsindhold"). Musikprodukter kan være ejet af Google eller dets tredjepartspartnere og licensgivere og kan indeholde vandmærker eller andre integrerede data. For at sikre tydelighed er alle Musikprodukter "Produkter" som defineret i punkt 1 ovenfor.

Gemt Indhold. Du kan også bruge Google Play til at gemme digitalt indhold (som f.eks. musikfiler, relateret metadata og albumgrafik) i Musiklager vha. Musiksoftware, som begge er defineret nedenfor ("Gemt Indhold"). For at undgå tvivlstilfælde omfatter "Musikprodukter" ikke Gemt Indhold. Gemt Indhold kan omfatte både filer, du har uploadet direkte i Musiklager, og/eller filer, som Google "scanner og matcher" med filer, der er gemt lokalt på din Enhed

Musikskabtjenester. Google Play kan give dig adgang til (a) serverplads, som du kan bruge til at gemme musik og tilhørende datafiler, herunder Musikprodukter og Gemt Indhold ("Musiklager") og/eller (b) softwareapplikationer (herunder web-, computer- og mobilapplikationer) og relaterede tjenester, som gør det muligt for dig at uploade, administrere, få adgang til og afspille musik via Musiklager ("Musiksoftware"). I disse Vilkår omtales Musiklager og Musiksoftware samlet som "Musikskabtjeneste". For at sikre tydelighed kan du få adgang til Gemt Indhold og Musikabonnementsindhold gennem den samme brugergrænseflade.

Anvendelse af Musikskabtjenesten. Ved at gemme Musikprodukter og Gemt Indhold i Musiklager, gemmer du en unik kopi af et sådant indhold og anmoder Google om at opbevare det på dine vegne og gøre det tilgængeligt for dig via din Google-konto. Ved brug af Musikskabtjenester anmoder du om, at Google stiller de nødvendige elementer og funktioner i Musikskabtjenester til rådighed for dig for at lette din brug af Musikprodukter og Gemt Indhold. Ved adgang til eller brug af Musikprodukter og Gemt Indhold gennem Musiksoftware igangsætter og udfører du derudover de tilsvarende funktioner på Googles servere sammen med alle eventuelle nødvendige relaterede trin mod at aktivere dem via Musikskabtjenester. Du forstår, at Google ved at udføre de nødvendige tekniske trin på din anmodning for at give dig adgang til Musikskabtjenester kan (a) transmittere Musikprodukter og Gemt Indhold via forskellige netværk og i forskellige medier og (b) foretage eventuelle ændringer i Musikprodukter og Gemt Indhold, som er nødvendige for at tilpasse disse/dette til de tekniske krav for de pågældende netværk, enheder, tjenester eller medier. Du bekræfter og garanterer over for Google, at du har de nødvendige rettigheder til i Musiklager at gemme det Gemte Indhold, som du beder Google uploade eller gemme i Musiklager, og til at anmode Google om at udføre de handlinger, der er beskrevet i dette afsnit.

Annullering af et Musikindkøb, refusioner. Du har ret til at annullere alle køb af et Musikprodukt fra Google (herunder et musikabonnement) mod en refusion inden for 7 arbejdsdage fra den dag, Musikproduktet bliver tilgængeligt for dig til download eller stream. I forbindelse med gratis prøveperioder på musik: (i) kan du opsige dit abonnement når som helst under en gratis prøveperiode (som beskrevet i afsnit 5 ovenfor), og (ii) vil du ikke have den ovenstående 7-dages fortrydelsesret, når den betalte del af dit abonnement er påbegyndt. Når du har downloadet eller streamet det Musikprodukt, du har købt, kan du ikke længere annullere købet af dette Musikprodukt (medmindre Musikproduktet er defekt). I henhold til Googles bestemmelser om refusion vil du ikke længere have adgang til det pågældende Musikprodukt.

Andre Abonnementstjenester fra Google. Du kan få adgang til et Google Play-musikabonnement som en del af et abonnement på et andet Google-produkt. Derudover kan du få adgang til andre abonnementsprodukter fra Google som del af et Google Play-musikabonnement. Oplysninger om din adgang til sådanne andre abonnementsprodukter fra Google vil blive præsenteret for dig, før du fuldfører købet af dit musikabonnement. Din brug af Google Play og et eventuelt Google Play-musikabonnementsprodukt er udelukkende underlagt disse Vilkår, og ikke vilkårene i noget andet Google-produkt, herunder ethvert andet Google-produkt, hvorigennem du får adgang til et Google Play-musikabonnement.

Sociale Anbefalinger. Når du køber Musikprodukter, kan du få mulighed for at dele Musikproduktet helt eller delvist på din profil på Google+ eller andre sociale netværk, der er godkendt af Google eller onlinedestinationer, som er bestemt af Google efter Googles eget skøn ("Sociale Anbefalinger"). Din brug af Sociale Anbefalinger er underlagt Vilkårene samt alle andre vilkår og betingelser, der gælder for de sociale netværk eller onlinedestinationer, hvor du deler sådanne Sociale Anbefalinger. Google kan indføre begrænsninger på dine Sociale Anbefalinger. Google kan f.eks. begrænse det Musikprodukt, der er knyttet til enhver Social anbefaling, så det vises som et begrænset eksempel i stedet for i fuld længde.

Rettigheder til Gemt Indhold. Du bevarer de rettigheder, du allerede har til Gemt Indhold. Gemt Indhold er, for at undgå tvivl, ikke underlagt licensbevillingen til Google i det afsnit af Google Servicevilkår, der hedder "Dit Indhold i vores Tjenester".

Geografiske begrænsninger. Musikskabtjenester og Musikprodukter er i øjeblikket kun tilgængelige i visse lande. Du accepterer, at du ikke vil give nogen falske, urigtige eller vildledende oplysninger i et forsøg på at give et misvisende billede af dig selv som fastboende i et understøttet land, og du vil ikke forsøge at omgå eventuelle restriktioner for adgang til eller tilgængeligheden af Musikskabtjenester eller Musikprodukter.

Overholdelse af indstillinger. Du skal bemærke og overholde de indstillinger og parametre, der er indstillet af Google eller en indehaver af ophavsret i forbindelse med Musikprodukter. Google eller indehaverne af ophavsretten kan f.eks. rette fejl i Musikprodukter, tilføje yderligere funktioner eller ændre sikkerhedsindstillingerne for eller den regionale tilgængelighed af Musikprodukterne. Hvis der foretages sådanne ændringer, kan Musikprodukterne opdateres automatisk.

Tredjepartsbestemmelser. Desuagtet, at der måtte stå det modsatte i disse Vilkår, er de tredjeparter, der giver licens til deres musikindhold eller andet indhold til Google som Musikprodukter eller til anden brug i forbindelse med Google Play Butik (herunder Udbydere ved Agentursalg) de tilsigtede begunstigede tredjeparter i henhold til disse Vilkår alene i forhold til de specifikke bestemmelser i disse Vilkår, som direkte vedrører deres indhold ("Tredjepartsbestemmelser") og alene med det formål at gøre det muligt for disse tredjeparter at håndhæve deres rettigheder til sådant indhold. For at undgå tvivl er der intet i disse Vilkår, der giver en begunstiget tredjepart rettighed over for andre parter med hensyn til enhver bestemmelse, som falder uden for Tredjepartsbestemmelserne, som omfatter, men ikke er begrænset til, enhver bestemmelse eller aftale, der er indarbejdet ved reference, eller som der måtte refereres til uden at være indarbejdet, i disse Vilkår.

Software og data fra tredjepart. Du kan få oplysninger om tredjepartssoftware (herunder open source) og data i Musikskabtjenester her: http://music.google.com/about/thirdparty.html.

Licenspartnere. Gå til denne side, hvis du vil have flere oplysninger om nogle af de partnere, vi samarbejder med for at kunne give dig musik i Google Play.

8. Bøger på Google Play

Privatlivspolitik for Bøger. Google Plays privatlivspolitik for bøger beskriver, hvordan vi behandler personlige- og visse andre oplysninger, der genereres i forbindelse med din brug af Indhold, som er bøger (“Bogindhold”).

Krav til Enheder. Se http://support.google.com/mobile/?p=books_devices for at få flere oplysninger om systemkrav og hvilke Enheder, der er kompatible med Tjenesten og køb af samt adgang til Bogindhold.

Opdateringer til Bogindhold. Google eller indehaveren af ophavsretten til Bogindhold kan til enhver tid opdatere dette Bogindhold og ændre indstillinger for digitale rettigheder til Bogindholdet. Google eller indehaveren af ophavsretten kan f.eks. rette fejl i Bogindholdet, tilføje yderligere funktioner eller ændre sikkerhedsindstillinger for Bogindholdet. Hvis der er foretaget ændringer, opdateres det Bogindhold, du får vist automatisk, med mindre du har downloadet en kopi af Bogindholdet på en Enhed.

Annullering. Ud over dine rettigheder til at annullere, hvis du har et defekt produkt, som beskrevet i afsnit 6, har du ret til at annullere kontrakten for hvert køb eller leje af et Bogindhold fra Google for en refusion inden for en periode på 7 arbejdsdage begyndende med dagen, efter Bogindhold bliver tilgængeligt for dig, med undtagelse af udlejning af Bogindhold i en 24-timers-periode, som fortrydelsesretten ikke gælder for. I henhold til Googles bestemmelser om refusion tilbageføres transaktionen, og du vil ikke længere have adgang til det pågældende Bogindhold.

Yderligere begrænsninger Salg af Bøger giver ikke promoveringsrettigheder til nogen Bog.

Forudbestilling.

(a) Når du forudbestiller Bogindhold (hvis det er muligt), træder kontrakten for køb og brug af varen i kraft, når Bogindholdet bliver tilgængeligt for dig i din konto. Herefter vil det ikke være muligt at annullere forudbestillingen. Når Bogindholdet er blevet tilgængeligt i din konto, er din ret til annullering og refusion de samme som for andet Indhold, du køber via Google Play.

(b) Når du forudbestiller Bogindhold, bliver Bogindholdet automatisk placeret i dit onlinebibliotek, så snart det bliver tilgængeligt til læsning, og du vil blive opkrævet for købet på dette tidspunkt.

(c) Du kan annullere din forudbestilling til enhver tid op til det tidspunkt, hvor Bogindholdet bliver tilgængeligt til læsning. (Hvis du vil annullere forudbestillingen, skal du gå til siden "Mine ordre" og følge instruktionerne der.) Se ovenstående betingelser for at få flere oplysninger.

(d) I nogle tilfælde kan vi være nødt til at annullere din forudbestilling (f.eks. hvis prisen på Bogindholdet ændres fra tidspunktet for forudbestillingen og tidspunktet for, at Bogindholdet bliver tilgængeligt på din konto, hvis Udgiveren af Bogindholdet kræver, at vi stopper salg af Bogindholdet, hvis vi ikke har kunnet behandle din betaling for Bogindholdet, eller hvis loven kræver, at vi annullerer forudbestillingen). I sådan en situation vil din forudbestilling blive annulleret.

9. Film og tv-udsendelser i Google Play

Introduktion. Google Play omfatter visse videotjenester, som er defineret som "Videotjenester". I Vilkårene er "Videoindhold" Indhold, der kan købes via Videotjenesterne.

Annullering.Du kan annullere dit køb af Videoindhold og få pengene tilbage for lejet Videoindhold, du ikke  har set, inden for 7 arbejdsdage efter købet. Anmodning om refusion af andre årsager skal ske via formularen i Hjælp til Google Play. Google forbeholder sig retten til at efterkomme eller afvise anmodninger om refusion efter 7 arbejdsdage efter eget skøn.

Købsmuligheder. Når du bestiller Videoindhold via Tjenesten, kan du enten (i) leje Videoindholdet for at kunne se det et ubegrænset antal gange i løbet af det tidsrum, der er angivet på transaktionssiden på købstidspunktet ("Visningsperiode") og i e-mailbekræftelsen (“Videoindhold til udlejning”) eller, (ii) hvis det er muligt, købe Videoindholdet og gemme det i et digitalt skab og se det et ubegrænset antal gange, så længe Videoindholdet er tilgængeligt i det digitale skab ("Videoindhold i skab").

Visningsperioder – udlejning. Visningsperioden for det pågældende lejede Videoindhold forlænges ikke ved at sætte Videoindholdet på pause, stoppe eller spole det tilbage. Alt Videoindhold til udlejning kan have forskellige Visningsperioder, og Visningsperioden vises inden, du bestiller Videoindholdet.

Visningsperioder – køb. Alt Videoindhold i skab er tilgængeligt til ubegrænset visning, så længe Google kan fastholde rettighederne til at gøre dette Videoindhold i skab tilgængeligt for dig (“Skabsperiode”). Skabsperioden forlænges ikke ved at pause, stoppe eller spole Videoindhold i skab tilbage Betalingsindhold i skab kan have forskellige Skabsperioder.

Visningskrav. Du accepterer kun at se Videoindhold i områder, hvor Google stiller det pågældende Videoindhold til rådighed til visning. Du kan se Videoindhold (1) online med en internetforbindelse og logget på din Google-konto eller (2) offline på en enhed, der er godkendt på forhånd. Du skal være online for at godkende en enhed til visning af Videoindhold.

Enhedsbegrænsning – udlejning. Hver købt Videoindhold til udlejning kan kun ses på én Enhed ad gangen (enten online eller på en godkendt offline Enhed).

Visningsgrænser – Køb. For Videoskabprodukter (1) kan du kun se et enkelt stream af hvert Videoskabprodukt ad gangen, (2) kan du se op til 3 streams af Videoskabproduktet fra dit skab ad gangen, (3) kan du godkende op til 5 Enheder til offlineafspilning af Videoskabproduktet ad gangen, (4) kan du kun godkende den samme Enhed tre gange i løbet af en periode på 12 måneder og fjerne godkendelsen fra samme Enhed to gange inden for en periode på 12 måneder, (5) kan du kun fjerne godkendelsen fra i alt 2 Enheder til offlineafspilning hver 90. dage, og (6) kan du højst autorisere 3 Google-konti på samme Enhed.

10. Magasiner på Google Play

Rabat for abonnenter af trykte magasiner. Nogle Udbydere af magasiner gør det muligt at købe et abonnement på Magasinindhold på Google Play med rabat, hvis du allerede har et abonnement på det trykte magasin. Hvis du annullerer dit abonnement på det trykte magasin, eller det udløber og du ikke fornyer det, ophører din rabat på abonnementet på det pågældende Indhold i Google Play automatisk.

Refusioner. Hvis du får en refusion, kan Google refundere perioden helt eller delvist for numre, der endnu ikke er modtaget i den resterende del af abonnementsperioden. Når du har modtaget en refusion fra Google, har du ikke længere adgang til de omfattede numre af det pågældende Magasinindhold leveret i refusionsperioden eller, ved en delvis refusion, til numre af det pågældende Magasinindhold, der endnu ikke er modtaget. Hvis Indhold ikke længere er tilgængeligt på Magasiner på Google Play (f.eks. hvis et magasin nedlægges eller sælges til en anden udgiver, der ikke leverer magasiner til Google Play), giver Google en refusion. (Refusionen kan være for hele den aktuelle abonnementsperiode, eller også giver Google en delvis refusion for numre, der endnu ikke er modtaget i den aktuelle periode).

Oplysninger, som Google deler med udgivere af magasiner. Hvis du køber et abonnement, uanset varighed, på Magasiner i Google Play, deler Google dit navn, din e-mailadresse, postadresse og et unikt id med udgiveren af magasinet. Google har aftalt med udgiveren af magasinet, at udgiveren bruger oplysningerne i overensstemmelse med udgiverens privatlivspolitik. Du får mulighed for at fravælge al kommunikation fra udgiveren, som ikke vedrører det abonnement, du køber, samt at fravælge markedsføringskommunikation fra tredjeparter, når du køber dit abonnement. Hvis du køber et enkelt nummer af et magasin på Magasiner i Google Play, kan Google videregive dit postnummer til udgiveren af magasinet. Vi forsyner også magasinudgivere med salgsoplysninger om køb af magasiner.

Bekræftelse af trykte abonnementer. Hvis du har adgang til et abonnement på Magasiner i Google Play via et eksisterende abonnement på et trykt magasin fra udgiveren af dette magasin, kan vi bede en tredjepartstjenesteudbyder om at bekræfte dit abonnement på det trykte magasin hos udgiveren af magasinet, og vi kan bede dig om at give forskellige oplysninger om dit abonnement på det trykte magasin for at kunne gøre dette. Google bruger disse oplysninger i overensstemmelse med Googles privatlivspolitik.

Annullering. I tillæg til dine rettigheder til at annullere, hvis du har et defekt Produkt, som beskrevet i afsnit 6, har du, som beskrevet i afsnit 5, fortrydelsesret i forhold til magasinabonnementer.