Warunki korzystania z usługi

31 lipca 2015 r.

Niniejsze Warunki korzystania z usługi przez Kupującego („Umowa”) stanowią umowę zawartą pomiędzy Google Payment Limited, spółką zarejestrowaną w Anglii (pod numerem 05903713), z siedzibą pod adresem 5 New Street Square, London EC4A 3TW, Wielka Brytania, („GPL”), a użytkownikiem („Kupującym”). Z firmą GPL można skontaktować się pocztą e-mail przez Centrum pomocy, które jest dostępne na stronie https://support.google.com/payments. Spółka GPL jest autoryzowanym przez Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority, FCA) i podlegającym jego regulacjom emitentem pieniędzy elektronicznych („E-pieniędzy”), wpisanym do rejestru FCA pod numerem 900008. GPL jest spółką zależną Google International, LLC („Google”). Przed podjęciem decyzji o zaakceptowaniu niniejszej Umowy i kontynuowaniu procesu rejestracji należy zapoznać się z całością Umowy.

Niniejsza Umowa reguluje sposób uzyskiwania dostępu do usługi Google Payments i korzystania z niej przez Kupującego. Opisane poniżej usługi są świadczone przez GPL. Przed podjęciem decyzji o zaakceptowaniu niniejszej Umowy i kontynuowaniu procesu rejestracji należy zapoznać się z całością Umowy.

Akceptując warunki niniejszej Umowy, Kupujący oświadcza, że:

lub: